Memur da Var Banker de

Ana Sayfa / Arşiv / Memur da Var Banker de

AKP, çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 15 maddelik yasa teklifi hazırladı.Teklifle; Toplu Konut Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Pasaport Kanunu

AKP, çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 15 maddelik yasa teklifi hazırladı.Teklifle; Toplu Konut Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Pasaport Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun, Kamu İdaresi Çalışanları Kanunu, Yüksek Öğrenim Kanunu, TBMM Genel Sekterliği Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Hükmünde Kararname, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel müdürlüğü, Gider Vergileri Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Kanunlarında değişiklik yapılıyor.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın, imzasıyla sunulan teklifle bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor.

-YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN MEMURLARIN ÖDENEKLERİ ARTIRILIYOR-

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle; Uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve görevlendirilen memurların ödenekleri artırılıyor.

Teklifle; Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklikle; pasaport sürelerine de düzenleme getiriliyor. Sık sık yurt dışına giden kamu çalışanları ile tedavi için yurt dışında uzun süre kalanlar için pasaport süreleri yeniden düzenleniyor. Süreler İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle; kamu kurumları tarafından sürekli görevle yurtdışına atanmış veya yurtdışında geçici olarak görevlendirilmiş olanların tedavi yardımlarından yararlanmasına ilişkin genel ilkelerin belirlenmesi ve hukuki boşluğun giderilmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede; Yurtdışında sağlık hizmetinden ve yol giderlerinden yararlanacak olanların hastalanmaları halinde tedavilerinin sağlanabilmesi için, gerekli olması halinde sağlık işlemleri çabuklaştırılacak. Düzenlemeyle; kapsama dahil kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı tarafından müşterek çıkarılacak yönetmelikle yürütülecek.

-ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE DÖNER SERMAYEDEN PAY VERİLECEK-

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle; tıp ve diş hekimliği fakültelerinde görev yapan ve döner sermayeden pay alamayan öğretim elamanlarının döner sermaye faaliyetlerine katılmaları sağlanıyor.

Teklifle; TBMM Genel Sekreterliği Hukuk Müşavirliğinin personel yapısının, diğer genel bütçeli idarelerin, Hukuk Müşavirliklerinin yapısına paralellik getiriliyor.

Telgraf ve Telefon Kanunu'nda yapılan değişiklikle; yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan diğer işletmecilerin ödeyecekleri hazine payını, brüt satışlarından, hizmet sunmak için şebeke kullanımı karşılığında, yetkilendirilen işletmecilere ödedikleri ya da borçlandıkları tutarları düştükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplamalarına imkan sağlanacak.

Yapılan bir başka değişiklik ile; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeline ödenen Havacılık tazminatı oranları artırılarak yeniden düzenleniyor.

-BANKERLERE YENİ DÜZENLEME-

Gider Vergileri Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle; banker sayılmak için aranan devamlılık şartı, "söz konusu işlemleri", "esas iştigal konusu" olarak değiştiriliyor. Bu çerçevede; İşlemleri esas faaliyet konusu olarak fiilen yürütenlerin banker sayılarak banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olmaları amaçlanıyor.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış, Aşağıdaki formu kullanarak yorum yapabilirsiniz.

captchaPic
ULAŞIM
Adresimiz: BOLU
ETİKETLER
SOSYAL MEDYA
BoluHosting  BayReklam
Page generated in 0.0480768680573 seconds